Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Bezpieczeństwo pracowników w dobie SARS-CoV-2

Pracodawca, co jest kwestią oczywistą, ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, szczególnie w dobie pandemii. Wszystkim, czyli nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale również świadczącym usługi na podstawie każdej umowy cywilnoprawnej. Bezpieczeństwo to, w obecnym czasie wykracza daleko poza ramy, które do tej pory mieściły się w tej definicji.

W czasie pandemii podstawowym obowiązkiem pracodawcy wobec pracowników jest minimalizowanie możliwości zakażenia oraz ochrona przed czynnikami ryzyka. Jest to możliwe przede wszystkim poprzez zapewnienie dostępu do środków dezynfekcji lub do jednorazowych rękawiczek, zaś dobrą praktyką – do

obu tych elementów. Ważne, aby zapewnić odstęp między stanowiskami pracy wynoszący min. 1,5 metra, a w przypadkach, kiedy nie jest to możliwe, zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej. Stanowiska pracy powinny być ustawione – w miarę możliwości – tak, aby maksymalnie ograniczyć interakcje między pracownikami i oddalić ich od siebie. Kelnerzy, kasjerzy, osoby z obsługi kawiarni, cukierni czy innych punktów gastronomicznych powinni zostać wyposażeni w maseczki i rękawiczki, a po wykonaniu usługi za każdym razem powinni dezynfekować ręce.

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek noszenia maseczek. Maseczki to temat pojawiający się od początku pandemii. Choć obowiązek ich używania ma zostać niedługo zniesiony, nie będzie to dotyczyło pomieszczeń zamkniętych. Jednak, co bardzo ważne, kelnerzy i obsługa na zewnątrz również powinna je nosić cały czas. Osoby te pozostają bowiem cały czas w bliskiej przestrzeni klienta. Istotne jest, by pracownicy nosili je w sposób prawidłowy – tak, by maseczka zasłaniała usta i nos. W przeciwnym razie pracodawca naraża się nie tylko na niezadowolenie klientów oraz utratę ich zaufania, ale również na karę w przypadku kontroli służb. Edukacja pracowników w tym zakresie jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa.

Dobrej organizacji wymaga także temat zmian pracowników. Najlepiej, by obsada każdej zmiany była stała i liczyła możliwie najmniej pracowników. Ważne też, by do minimum ograniczyć kontakt osób pracujących na różnych zmianach. Po każdej zmianie wymagane jest dokładne czyszczenie i mycie pomieszczeń, z których korzystają pracownicy. Działania te eliminują konieczność wysyłania całego personelu na kwarantannę w przypadku stwierdzenia zakażenia u jednego z pracowników. Szczególnej uwagi wymagają tzw. obszary wspólne, jak np. miejsce spożywania posiłków – należy ustalić różny czas korzystania z tej przestrzeni.

Zapomnianym obszarem i często pomijanym w procesie planowania procedur jest obszar „zmiany” pracowników. W tym miejscu pracownicy mijają się, przekazują obowiązki i często przedmioty codziennego użytku w pracy np. klucze, karty i inne. Elementy te mogą być powierzchnią transmisji wirusa, dlatego powinny być w miarę możliwości dezynfekowane. Dobrą praktyką jest także sugerowanie klientom płatności bezgotówkowych, np. poprzez zamieszczanie takich informacji przy kasie.

Jak zawsze kluczem do sukcesu jest edukacja. Pracodawca musi przypominać pracownikom o zasadach higieny, obowiązku informowania o stanie zdrowia, zgłaszania sytuacji problemowych, uzupełniania środków ochrony osobistej. Każda osoba z personelu powinna zostać poinstruowana w jaki sposób należy zgłaszać niepokojące objawy, kiedy należy pozostać w domu. Pracodawca musi też być świadomy, że ma prawo odsunąć pracownika od pracy, jeśli uważa, że ten jest chory. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, konieczne jest wstrzymanie przyjmowanie i obsługiwanie klientów oraz kontakt z lokalną stacją sanitarno- epidemiologiczną. Pomieszczenia, z których korzystał pracownik podejrzany o zakażenie, powinny podlegać rutynowemu sprzątaniu, w tym dezynfekcji.

W dobie SARS-CoV-2 bezpieczeństwo naszego personelu jest bardzo ważne. Wymaga to dobrej organizacji i systemowego podejścia do świadczonych przez przedsiębiorcę usług. Pracodawca musi więc dokonać mapowania czynności, procesów i potem towarzyszących im zagrożeń. Ich prawidłowa identyfikacja, a potem opracowanie procedur, jest kluczem do eliminacji zagrożenia zarażeniem, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo naszym pracownikom.

Przewiń do góry