Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Praktyczne narzędzia wspomagające pracę kreatywną zespołu

W artykule “Kreatywny potencjał Twojej firmy” (link) dowiedzieliście się, jak ważne jest wykorzystywanie pełnego, kreatywnego potencjału pracowników. Dziś prezentujemy trzy narzędzia wspomagające kreatywną pracę zespołu.

Burza mózgów

To warsztat mający na celu znalezienie jak największej liczby pomysłów powiązanych z tematem, którego dotyczy. Istotą tej metody jest oddzielenie czasu poświęconego na generowanie pomysłów od ich oceny. Stąd w jej realizacji możemy powiedzieć o trzech fazach:

  1. Przygotowanie do pracy
  2. Kreowanie pomysłów
  3. Ocena i wybór tych najlepszych.
  4. Zasady przeprowadzania.

Przed przeprowadzeniem burzy mózgów precyzujemy temat, określamy cel naszych działań i co chcemy uzyskać, zbieramy informacje związane z tematem oraz wybieramy zespół z którym będziemy pracowali. Wyznaczamy czas i miejsce.

Generowanie pomysłów.

Czas trwania – 10-15 minut. Najlepiej od 5 do 8 osób. Jedna osoba będzie prowadziła warsztat – zapisuje pomysły na tablicy, tak, jak są podawane. Zachęca uczestników pytając “Co jeszcze?”, “O co można to rozszerzyć?”, “Jakie inne pomysły macie?”. Zasada – brak oceny i krytyki wobec pomysłów. Nie ma własności pomysłów (“to mój pomysł”). Ta część może być powtórzona po chwili odpoczynku i odejścia od tematu.

Ocena i wybór pomysłów.

Przed oceną wybieramy jej kryteria. Następnie przeprowadzamy ocenę pomysłów. Mogą tutaj pomóc techniki takie jak technika Gerbiera, technika 0-10 czy technika ABC3 (rangowania).

Fiszki Crawforda

Ta technika nastawiona jest na pracę indywidualną. Praca również odbywa się w trzech lub czterech etapach. Przygotowanie wygląda podobnie jak w klasycznej burzy mózgów, natomiast kolejne etapy nieco się od niej różnią:

  1. Przygotowanie do pracy
  2. Generowanie pomysłów
  3. Pogrupowanie pomysłów
  4. Ocena oraz wybór.

Możliwe jest również dalsze uzupełnienie listy pracą grupową.

Zasady przeprowadzania

Przed przeprowadzeniem metody precyzujemy temat, określamy cel naszych działań, zbieramy informacje związane z tematem oraz wybieramy zespół z którym będziemy pracowali. Wyznaczamy czas i miejsce. Przygotowujemy bloczki nieprzylepnych karteczek (np. 83×83 mm).

Generowanie pomysłów

Generowanie pomysłów odbywa się indywidualnie. Uczestnicy warsztatu pracują na swoich karteczkach. Zasadą jest “jeden pomysł – jedna kartka” – ułatwi to późniejszą grupową selekcję pomysłów. Możliwa jest praca w cyklach po 5-6 minut, z jedną minutą przerwy.

Grupowanie pomysłów i stworzenie listy propozycji

Zbieramy kartki w jedno miejsce – korzystne może być wykorzystanie dużego stołu. Następuje

grupowanie pomysłów. Eliminujemy powtarzające się pomysły po pozostawieniu jednej reprezentującej dane rozwiązanie. W ten sposób powstaje ostateczna lista.

Ocena i wybór pomysłów

Przed oceną wybieramy kryteria oceny i przeprowadzamy ocenę pomysłów. Mogą tutaj pomóc techniki rangowania.

Metody De Bono

Jak sugeruje nazwa techniki składa się ona z wielu metod. Na potrzeby artykułu wybraliśmy pięć pozwalających na lepsze naświetlenie pomysłów powstających w ramach opracowywania rozwiązań. W ramach tych technik zadajemy pytania.

Przykładowe pytania w technice:

ZWI – jakie są Zalety pomysłu, jakie są Wady, i co w nim jest Interesujące?

ZOSZbadaj Obie Strony pomysłu. Zastanów się również – co o tym pomyśli klient?

ZNB – na co w naszym pomyśle występuje Zgoda, na co Niezgoda, a co jest Bez znaczenia?

SiN – jakie mogą być Skutki i Następstwa (wszystkie i dla wszystkich zainteresowanych stron) wprowadzenia danego rozwiązania?

IPW – jakie są Inne Punkty Widzenia dla tego pomysłu?

Każda z opisanych powyżej technik pozwoli Wam uchronić się przed przyjmowaniem nieprzemyślanych rozwiązań czy decyzji a także pobudzi potencjał twórczy Waszego zespołu.

Jarosław Ropiejko

Przewiń do góry