Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

System wynagrodzeń

Wynagrodzenie pełni kluczową rolę w każdej organizacji. Z jednej strony reguluje podstawowe ustalenia płacowe, z drugiej – jest elementem systemu motywacyjnego. Pracownicy, w zakresie podstawowym, wykonują to, co jest mierzalne. Oczekują, że wszystkie zadania wykraczające ponad ich kompetencje będą dodatkowo nagradzane. Większość ludzi ma potrzebę bycia zauważonym oraz docenionym, dlatego tak istotny w firmie jest sprawiedliwy system wynagrodzeń.

Kwestia wynagrodzeń

To jeden z najczęstszych problemów występujących w przedsiębiorstwach. Płace w firmach nie są oczywiście jawne. Jednak może zdarzyć się tak, że niektóre informacje wyjdą na jaw podczas rozmów między osobami zatrudnionymi w firmie. W sytuacjach, gdy na światło dzienne wychodzi fakt, że nowi pracownicy zarabiają więcej niż ci z wieloletnim doświadczeniem często powstaje otwarty konflikt. Wpływa on na atmosferę, wydajność oraz jakość produkcji. W podejściu do całego systemu ważne jest aby stworzyć określony zbiór zasad. Utrzymanie niejawności płac to dobra praktyka. Pozwala chronić prywatność pracowników.

Jak poradzić sobie z problemem?

W momencie pojawienia się kryzysu należy zapobiec sytuacji odejścia cennych pracowników z firmy. Pierwszym możliwym działaniem jest zorganizowanie spotkania i przeproszenie pracowników za wypłynięcie informacji, które naruszają ich prywatność. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy zarabiają mniej – jako niedocenianych, jak i tych, którzy zarabiają więcej – wzbudzenie zazdrości innych. Ważnym sygnałem dla zespołu jest informacja o tym, że nie powinna się zdarzyć dysproporcja płac na równorzędnych stanowiskach. Pracownicy powinni usłyszeć o konieczności powiązania płac ze strategią firmy, z realizacją indywidualnie stawianych celów oraz zaangażowaniem przekładającym się na zadowolenie klienta. Warto przedstawić przybliżoną perspektywę czasową wprowadzenia nowych rozwiązań. Istotna będzie również informacja, że do czasu wprowadzenia nowego, całościowego i sprawiedliwego systemu, płace pozostaną na obecnym poziomie, a o wprowadzaniu nowego będą poinformowani wszyscy.

Komunikuj się z pracownikami

Poza spotkaniem z zespołem, niezbędne będą rozmowy “indywidualne” przynajmniej z czołowymi pracownikami firmy. Pracownicy, których zarobki były większe powinni zostać zachęceni do pokazania innym, poprzez zaangażowanie, dlaczego ich wyższe wynagrodzenie jest uzasadnione. Pracownicy o niższych zarobkach powinni uzyskać zapewnienie o działaniach mających na celu zniwelowanie różnic płacowych. Przeprowadzając te rozmowy należy być przygotowanym do wyjaśnienia, dlaczego takie różnice nastąpiły. Ważna będzie asertywna postawa związana z informacją o zamrożeniu płac do momentu opracowania nowego systemu. Załoga musi otrzymać bardzo jasny sygnał związany z obowiązkiem utrzymania jakości pracy i określonej wydajności. Informacja musi być czytelna i oddzielać wewnętrzny kryzys od utrzymania jakości wyrobu.

Zadbaj o system motywacyjny

Ważne jest przyjrzenie się całościowo systemowi motywacyjnemu w firmie. Jako właściciel musisz wykazać cechy przywódcze i umiejętność zarządzania w sytuacji kryzysowej. Kolejny obszar to umiejętności komunikacyjne związane z prowadzeniem rozmów mediacyjnych i negocjacji.

Przewiń do góry