Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Ośrodek Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego

Opis szkoły

Kształcimy dzieci niesłyszące, niedosłyszące oraz z wadą wymowy w szkole podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej. Od kilku lat rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o pracę z dziećmi autystycznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, ze sprzężeniami.

W szkole zawodowej oferujemy następujące kierunki:

– cukiernik, kucharz, ślusarz

Szkoła zawodowa kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczniowie otrzymują nie tylko świadectwa ukończenia szkoły, ale również dyplomy zawodowe.

Obecnie mamy jedną klasę o profilu cukierniczym (jest to nowy kierunek w naszym Ośrodku). Prowadzimy nabór na następny rok szkolny. Mamy nową, nowocześnie wyposażoną pracownię cukierniczą, dofinansowaną z funduszy UE.

Naszym atutem są niespotykane w innych ośrodkach innowacyjne metody nauczania.

Zapewniamy dzieciom i młodzieży:

– realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

– warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów

– przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym, przygotowanie do pracy zawodowej

– zajęcia specjalistyczne i inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności:

 • indywidualne zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów i rodziców,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia czytelnicze
 • indywidualne zajęcia z psychologiem,
 • indywidualne zajęcia z pedagogiem,
 • zajęcia w pracowni komputerowej
 • zajęcia w kołach zainteresowań (przedmiotowe, komputerowe, teatralne, taneczne, sportowe, zawodowe)
 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona,
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • terapia metodą Biofeedback
 • terapia W. Sherborne
Kierunki kształcenia

III cukiernik ZSZ

Dodatkowe informacje

Uczniowie w ZSZ brali udział w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich, klasowych. Wysokie miejsca zajmowali w konkursach kucharskich. Uczniowie z klasy cukierniczej bardzo dobrze radzili sobie w konkursach wiedzy praktycznej(wyróżnienia).

ul. Spokojna 2,
68-200 Żary,
woj. lubuskie

683 743 059

sekretariat.odwsm@neostrada.pl

www.odwsm.pl

Przewiń do góry