Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Opis szkoły

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku to placówka, która w ostatnich latach przeszła istotne przeobrażenia. Od września 2010 roku w ramach projektu „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno – hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku” została oddana do użytku nowoczesna baza dydaktyczna. Na nią składa się m.in. 18 specjalistycznych pracowni kształcenia zawodowego, w tym pracownia restauracyjna, czekolady, cukiernia, pracownia przyjęć gości, garmażeryjna, hotelowa, obsługi konsumenta, komunikacji zawodowej. W związku z powstałą bazą zawodową szkoła ma ambicję kształcić profesjonalistów w wybranych przez uczniów zawodach oraz nieustannie zmierza do podnoszenia kluczowych kompetencji i wzmacniania atrakcyjności kształcenia na poszczególnych kierunkach.

Szkoła bezustannie podejmuje szereg działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia, rozwijania zainteresowań młodzieży i promujących szkołę w środowisku lokalnym i poza nim. Do najważniejszych można zaliczyć m.in.:

  1. Organizacja międzyszkolnego konkursu kulinarnego „Gotuj z pasją”, którego głównym celem konkursu jest kultywowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej oraz doskonalenie umiejętności kulinarnych.

 

  1. Realizacja projektów edukacyjnych:

– „Z Ełku do Italii” jest wyrazem chęci zapewnienia uczniom możliwości praktycznej nauki zawodu, a także języka obcego zawodowego we współpracy z włoskimi szkołami

– „Szkoła Promująca Zdrowie” pozwala na zwiększenie świadomości społeczności szkolnej na temat zagrożeń wynikających z braku odpowiedniej dawki ruchu i niewłaściwego odżywiania.

– „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” – celem jest zapoznanie uczniów z zakresem edukacji globalnej, uwrażliwienie ich na współzależności istniejące na świecie

 

  1. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania

– zajęcia kulinarne z elementami języka angielskiego „Cooking time”

– zajęcia kulinarne z elementami zasad prawidłowego odżywiania „Fit time”

– zajęcia kulinarne ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej kuchni mniejszości narodowych występujących na Warmii i Mazurach „Kuchnia sąsiedzka”

 

  1. Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych

– „Cukiernicy na start”

– polsko-angielski konkursu kulinarny „Jeśli nie chcesz mojej zguby, makaron al`dente ugotuj mi luby”

– „Nie taka pizza straszna, jak ją malują”

– „Kuchnia literacka”

– konkurs kulinarny „Smacznie i zdrowo, czyli najlepsza zupa z nasion roślin strączkowych”

– konkursu wiedzy o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności „Milionerzy”

– halloween’owy konkurs kulinarny „Nie taka dynia straszna, jak ją malują!!!”

 

  1. Udział w konkursach zewnątrzszkolnych

– Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w bloku: technologia żywienia

– „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy”

– Mistrz Szkolnej Patelni

– Smaki Wsi

 

  1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, promocja szkoły

– Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Grodna i Wilna w Ełku, której celem jest przygotowanie słodkiego poczęstunku dla zaproszonych gości na sesję popularnonaukową pod hasłem „Kresy nas łączą” podczas „Jarmarku Kaziuka”

– Współpraca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”– uczy wrażliwości na potrzeby innych, rozwija uczucia empatii, kształtuje pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących

– Warsztaty kulinarne dla ełckich placówek edukacyjnych.

 

  1. Współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i pracodawcami związanymi z branżą gastronomiczno-hotelarską, m.in.

 

– Akademią Kulinarną Pana Marcina Budynka, szefa kuchni renomowanej restauracji

w Hotelu Warszawa w Augustowie. Pan Marcin Budynek przeprowadzał pokazy nowoczesnych technik obróbki surowców

– Wyższą Szkołą Gospodarki w Ełku, gdzie Pani doc. dr inż. Elżbieta Brandt – Dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku, przeprowadziła wykłady na temat zagrożeń żywieniowych jakie spotykane są we współczesnym świecie

– firmę MIG, która zajmuje się wyposażeniem zakładów gastronomicznych, firma ta pod kierownictwem pana Zbigniewa Jankowskiego przeprowadziła pokaz profesjonalnych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenia zakładów gastronomicznych

oraz Agencją Rynku Rolnego w Olsztynie

 

W celu promowania szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, nawiązałam współpracę z:

– rozgłośnią radiową „Radio 5”, która pomogła nagłośnić konkurs w mediach poprzez przeprowadzenie wywiadu na antenie, a potem umieszczenie transmisji z przebiegu na swojej stronie

– ogólnopolskim miesięcznikiem „Przegląd gastronomiczny” o tematyce w zakresie nauki o żywieniu człowieka, technologii gastronomicznej, prezentacji nowoczesnych maszyn

i urządzeń, porad prawnych i podatkowych, w którym został zamieszczony napisanie przeze mnie artykuł o realizacji i przebiegu konkursu

Kierunki kształcenia
  • Technikum nr 4 – kształcenie w zawodach:
  • technik hotelarstwa z elementami baristykikelner z elementami barmaństwatechnik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3- kształcenie w zawodach:cukiernik z elementami nowoczesnych trendów dekorowaniakucharz z elementami kuchni świata
Dodatkowe informacje

10 czerwca 2015 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie Zespół Szkół nr 6 w Ełku otrzymał statuetkę Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości za doskonałość zarządzania w kategorii organizacje edukacyjne.

ul. M. Kajki 4,
19-300 Kutno,
woj. warmińsko-mazurskie

87 610 23 62

zs6@elk.edu.pl

www.zs6.elk.edu.pl

Przewiń do góry