Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Zespół Szkół Zawodowych im. Janusza Korczaka w Poznaniu

Opis szkoły

Szkoła prowadzi:

Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2, w której zorganizowane są oddziały terapeutyczne dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagające dostosowania organizacji procesu nauczania do specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 1, w której zorganizowane są oddziały specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 4, w której zorganizowane są oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym. Przy naborze do pracowni szkolnych decyduje kolejność zgłoszeń!

Nasza Szkoła w 2010 roku obchodziła Jubileusz 60-lecia. Przez ponad pół wieku istnienia mury szkolne opuściło prawie 11.000 absolwentów, którzy nawet po wielu latach chętnie nas odwiedzają. Położenie budynku naszej placówki – na skraju zielonych terenów poznańskiej „Cytadeli”, a z drugiej strony w bardzo dogodnym punkcie komunikacyjnym decyduje o sporym zainteresowaniu naszą szkołą tych wszystkich, którzy cenią sobie przyjemne otoczenie, wygodę i swój czas. Szkoła nasza z powodzeniem nadąża za szybkimi zmianami otaczającej rzeczywistości. Swoim uczniom ma do za-proponowania dobrą bazę dydaktyczną, przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, życzliwych wychowawców i nauczycieli. Oferujemy praktykę w pracowniach szkolnych i zakładach pracy, bibliotekę szkolną, salę komputerową z dostępem do Internetu, pracownie kas fiskalnych, salę gimnastyczną, nowoczesny węzeł sanitarny oraz pracownie szkolne z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi.

Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych. Do ich dyspozycji są: kółka zainteresowań, kawiarenka internetowa oraz siłownia. Wszyscy mogą rozwijać swoje predyspozycje do pracy społecznej w ramach organizacji działających w szkole.

Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że szkoła nasza jest dla wszystkich, którym nauka przychodzi z pewnymi trudnościami. Miejsce w naszej szkole znajdzie się dla każdego, kto chce uczęszczać do szkoły wolnej od przemocy i agresji, nowoczesnej i stale rozwijającej się, otwartej na nowe pomysły i ludzi.

Od 1 września 2003 r. funkcjonują w naszej szkole klasy terapeutyczne, w których kształci się młodzież z normą intelektualną. Są to klasy, w których uczniowie mający przejściowe kłopoty z nauką znaleźli warunki dla dalszego rozwoju. Absolwenci klas terapeutycznych mogą kontynuować naukę w szkole średniej: w liceach profilowanych, ogólnokształcących czy technikach, pozwala to zaspokoić aspirację młodzieży chcącej zdobyć średnie wykształcenie. Nasi uczniowie uczą się w mało licznych klasach, co pozwala na znaczną indywidualizację nauczania i gwarantuje końcowy sukces.

Naczelną ideą naszej pracy jest prowadzenie naszych uczniów do pełnego rozwoju, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć godnie dla siebie i innych, bo jak mawiał Adolf Dygasiński „W wychowaniu nie tyle dają się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile następstwa złej”.

Kierunki kształcenia
  • Klasy 1Ta, 1A, 2Ta, 2B, 3Ta, 3A
Dodatkowe informacje

Nasza Szkoła stwarza ogromne możliwości rozwijania zainteresowań uczniów, nie tylko przez udział w konkursach, ale również poprzez organizację szkoleń dla uczniów, w tym roku np. odbyły się zajęcia warsztatowe z dekoracji z masy cukrowej z Panią Małgorzatą Weber. Ponad to uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w naszej szkole wykonują wyroby cukiernicze na różnego rodzaju spotkania np. świąteczne organizowane dla gości w naszej szkole. Realizujemy także warsztaty dla Gimnazjalistów oraz przedszkolaków. Reprezentujemy zawód cukiernika podczas Areny Zawodowców w Poznańskiej Arenie w ramach projektu „Szacun dla zawodowców”.

Uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się udziałem w: finale Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego, XXII Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, który odbył się we Wrześni, w Konkursie „Piernikowe Fantazje” odbywającym się w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących, co roku organizujemy również szkolny konkurs Cukierniczy. Pochwalić możemy się również programem „Smaki Poznania”, którego odcinki można śledzić na stronie: https://www.youtube.com/results?search_query=smaki+poznania

ul. Żniwna 1,

60-101 Poznań,

woj. wielkopolskie

618 200 992

sekretariat@zsz2.poznan.pl

dyrektor@zsz2.poznan.pl

www.zsz2.poznan.pl

Przewiń do góry