Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego

Opis szkoły

Jesteśmy szkołą zawodową kształcącą w zawodach o profilu hotelarsko-gastronomiczno-żywnościowym. Klasy TŻ (technik technologii żywności) od wielu lat specjalizują się w przemyśle piekarniczo-cukierniczym. Współpracujemy z wieloma zakładami przemysłu spożywczego, min. z Zakładem Piekarniczo-Cukierniczym T.D.J. Ozdowscy Spółka z o.o. w Kutnie. Szkoła współorganizuje i uczestniczy w konkursach zawodowych, przedmiotowych. Realizujemy projekty unijne, w ramach których odbywają się kursy z zakresu cukiernictwa. Młodzieży bliskie są także miejsca związane z cukiernictwem np. Dom Piernika w Toruniu, Warsztaty Czekolady w Łodzi i inne.

Kierunki kształcenia
  • Technikum Zawodowe – technik technologii żywności
  • Technikum Zawodowe – technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Kucharz
  • Technikum Zawodowe – kelner
  • Technikum Zawodowe – technik hotelarstwa

 

Dodatkowe informacje

Wysoko cenimy współpracę z Tadeuszem Ozdowskim ze względu na współorganizowanie od 16 lat Międzyszkolnego Konkursu Przedmiotowego o zasięgu międzywojewódzkim. Po raz kolejny tematem przewodnim konkursu jest zdobienie ciast, tortów, ciasteczek z masą cukrową. Jesteśmy bardzo zainteresowani szkoleniem z zakresu zdobnictwa wyrobów cukierniczych.

ul. Kosciuszki 11
99-300 Kutno,
woj. łódzkie

24 355 59 61
667 877 287

zsz.troczewski@wp.pl

www.troczewski.pl

Przewiń do góry