POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Polityka Prywatności zawiera zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

§ 1. DANE OSOBOWE

1. Kto jest Administratorem danych?
Administratorem Danych Osobowych są: Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A, ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, NIP: 556-08-00-678, REGON: 09127963000049. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.

2. Jakie dane zbierane są przez Administratora?
W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcia oraz płeć.

Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku rejestracji użytkownika, za pośrednictwem formularza w zakładce Rejestracja.

3. Czy udostępniamy Twoje dane innym podmiotom?
Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim.

4. Jakie masz prawa?
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm., przysługuje Ci:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do prostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych
ograniczenia przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych
prawo do przenoszenia danych lub zlecenia przesłania danych bezpośrednio innemu podmiotowi
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e-mail pod adres powiadomienia@akademiamistrza.pl.

 

§ 2. POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookie
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

2. Czym są pliki cookie?
„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

3. Jak używamy plików cookie?
Korzystamy z plików cookies w celu zapamiętania kolejności działań i identyfikacji każdego użytkownika na witrynie i badania zachowań internauty przeglądającego stronę internetową. Są to tzw. sesyjne pliki cookies, które pozostają na komputerze internauty tylko na czas jednej wizyty, oraz permanentne pliki cookies, pozostające przez dłuższy okres. Cookies generowane są przez Administratora oraz przez podmioty trzecie, w szczególności portal Facebook w ramach wykorzystywanego narzędzia tzw. piksela Facebooka; informacje zawarte w plikach cookies odpowiednio kontrolują Administrator lub podmioty trzecie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do innych celów niż wyżej wskazane. Zgoda na korzystanie z plików cookies może zostać wycofana poprzez ich samodzielne usunięcie.

4. Jak kontrolować pliki cookie
Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.