Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Pracownicze Plany Kapitałowe – w cukiernictwie i gastronomii

27 lipca 2020, 10:26

PPK – podstawa prawna funkcjonowania
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z jej przepisami, Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane stopniowo – w zależności od rodzaju podmiotu. Podstawą w tym zakresie jest również liczba zatrudnionych osób. Każdy pracodawca jest zobowiązany do założenia PPK dla swoich pracowników w terminach ściśle określonych w Ustawie.

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym właściwie są?
Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to dobrowolny (ale tylko dla pracowników, pracodawcy nie mają dużego wyboru) system oszczędzania emerytalnego. Każdy zatrudniony pracownik w wieku od 18 do 55 lat, jeżeli nie złoży deklaracji rezygnacji zostaje automatycznie „wciągnięty” do systemu i od tej pory (do momentu złożenia rezygnacji) korzysta z PPK. Zarówno pracodawcy prywatni, jak i publiczni mają ściśle wyznaczony termin wdrożenia PPK w swojej jednostce, który zależy od stanu zatrudnienia, o czym powyżej.

Jakie instytucje finansowe obsługują PPK?
Pracownicze Plany Kapitałowe – co należy bardzo wyraźnie podkreślić, to system prywatny, a co za tym idzie – środki w PPK są również prywatne. Działa to na podobnej zasadzie jak wszechobecne lokaty bankowe. PPK są obsługiwane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Na szczęście dla osób korzystających z PPK, dodatkowym wymogiem dla powyższych instytucji, które chcą wziąć udział w PPK, jest minimum trzyletni okres doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Terminy obowiązywania PPK w Polsce
Jak już wyżej wspomniałam, schemat stopniowego wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych jest prosty. Od 1 lipca 2019 przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych muszą stosować firmy oraz instytucje zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Następne daty ważne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników to:
1) od 1 stycznia 2020 r. – PPK dla firm i instytucji zatrudniających co najmniej 50 osób wg stanu na 30 czerwca 2019 – II fala
2) od 1 lipca 2020 r. – PPK dla firm i instytucji zatrudniających co najmniej 20 osób wg stanu na 31 grudnia 2019 – III fala
3) od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych – IV fala

Dla gastronomii aktualny termin jest związany z II i III falą wdrożenia tj. firmy zatrudniające 20-249 Pracowników ( osób od których są odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a więc liczymy tu również osoby na zlecenie!). Z powodu pandemii covid-19 II i III fala ma tożsame terminy na zawarcie umów ( o zarządzanie i o prowadzenie- zawiera się 2 umowy) z wybraną instytucją finansową. Listę tych instytucji oraz wiele przydatnych materiałów znajdziecie
Państwo na na stronie www.mojeppk.pl

Termin ostateczny ( nieprzekraczalny!) na zawarcie I umowy o zarzadzanie mija 27 października 2020r., a II o prowadzenie 10 listopada 2020 roku.

Tylko sektor publiczny oraz mikrofirmy zatrudniające do 19 osób ( w tym zleceniobiorców) wchodzą po 1.01.2021.

Kluczowe pytanie – ile wynoszą składki na PPK?
Bardzo istotną informacją jest fakt, iż na PPK płacić mają zarówno uczestnicy programu, jak i pracodawcy. Podstawowa wpłata do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika PPK i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Ponadto, w momencie uzyskiwania mniejszych zarobków (miesięcznego wynagrodzenie uzyskiwanego z różnych źródeł) niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku, pracownik będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc.

Ponadto w umowie o zarządzanie PPK, którą pracodawca będzie musiał podpisać z TFI, ma możliwość zadeklarowania dokonywania wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał na PPK przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc.

Uczestnik PPK również może także zadeklarować wpłatę dodatkową, która wynosić może do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa od pracownika). W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia.

Adriana Głuchowska

Pobierz: Pracownicze Plany Kapitałowe w cukiernictwie i gastronomii – Krok po kroku

 

Przewiń do góry