Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Narzędzia pracy rozwojowej

Dla wielu osób, które stają przed zadaniem zarządzania ludźmi, wdrożenie nowych rozwiązań, tendencji i terminów może być nie lada wyzwaniem. W tym artykule przedstawimy Ci style zarządzania zasobami ludzkimi, które pomogą Ci zwiększyć zaangażowanie Twojego zespołu.

Od czego zacząć?

Podczas wprowadzania nowych rozwiązań w firmie pomoże Ci odpowiednia lektura, w której znajdziesz kompletnie opisane metody zarządzania zasobami ludzkimi. Warto świadomie dążyć do wykorzystywania narzędzi zarządczych, a nie jedynie polegać na intuicji, która może je wspierać. W swojej praktycznej realizacji style mogą wykorzystywać różne formy pracy z pracownikami. Jeśli chcesz stworzyć kulturę odpowiedzialności i samoświadomości pracowników, jako szef na pewno powinieneś pełnić rolę mentora.

Menitoring

Ta metoda staje się obecnie ważnym elementem kultury zarządzania w firmach. W rzemiośle jest naturalny i funkcjonuje od początku, w obszarze produkcji. Uczniowie mieli zawsze mistrza i u niego poznawali tajniki zawodu. Teraz mówi się o mentoringu w zarządzaniu, czyli przekazywaniu wiedzy z tego zakresu. Możesz pracować w formule mentoringu rozwojowego z kierownikami, oni zaś tak samo z pracownikami.

Jak powinno wyglądać spotkanie mentoringowe?

  • Zacznij od określenia potrzeby i jej uzasadnienia.
  • Określ cel.
  • Zaplanuj sposoby osiągnięcia celu, a następnie przenieś je na działania praktyczne.
  • Sprawdź, jak przebiega realizacja.
  • Wspieraj pracowników w trudnych momentach.
  • Coaching.

To, co może zdecydowanie pomóc Ci w pracy z zespołem kierowników czy pojedynczymi pracownikami to coaching, który również jest narzędziem pracy rozwojowej. Od mentoringu odróżnia go źródło ujawnianej wiedzy i potencjału. W mentoringu mentor występuje jako specjalista, w coachingu osoba szkolona jest traktowana jako specjalista, źródło wiedzy i rozwiązań. U podłoża coachingu leży założenie, że osoba z którą rozmawia coach ma całą wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązanie zagadnienia, przed którym staje. Zadając w umiejętny sposób pytania i stosując narzędzia pracy charakterystyczne dla coachingu, możesz motywować pracowników, budować ich świadomość, uzyskiwać efekt zaangażowania, stawiania celów i dobrego planowania przez nich. Do rozwiązań dochodzi sam pracownik. Ten rodzaj pracy daje trwałe efekty i zmiany. Zarówno mentoring jak i coaching wymagają wewnętrznego zaangażowania pracowników.

Przewiń do góry