Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Kasy fiskalne online w cukierniach oraz piekarniach

18 grudnia 2020, 10:25

Od kas fiskalnych online nie będzie ucieczki. W myśl wprowadzonej w marcu 2019 r. ustawy Prawo o mirach wprowadzono obowiązek rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas online. Jednak w czerwcu 2020r. – ze względu na COVID – terminy wprowadzenia tego obowiązku zostały przesunięte. Najbliższy z nich – to dzień 1 stycznia 2021r. dotyczy działalności, które zajmują się świadczeniem usług „związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania”.

W myśl przepisów należy więc określić, czy piekarnia i cukiernia są zobowiązane do wprowadzenia kas fiskalnych online w rozumieniu przedstawionych wyżej warunków. Przepisy mówią, że jeśli w ramach prowadzonych sklepów, punktów stacjonarnych prowadzona będzie sprzedaż usług gastronomicznych, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, to punkt taki będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Za dzień powstania takiego obowiązku ustawodawca wskazał 1 stycznia 2021 r. Rejestracja ta ma odbywać się przy użyciu kasy online, czyli takiej kasy, która umożliwi połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Oznacza to więc, że właściciele piekarni oraz cukierni będą musieli korzystać z kas fiskalnych online już od 1 stycznia 2021r. Aktualnie przedsiębiorcy ewidencjonują sprzedaż przy użyciu zwykłych kas fiskalnych (posiadających papierowy lub elektroniczny zapis kopii). Obowiązek posiadania kasy fiskalnej obejmie jednak wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzn. klientów detalicznych, jak zostało wskazane wcześniej, nie tylko właścicieli piekarni czy cukierni.


Powody wprowadzenia kas fiskalnych online

Ministerstwo Finansów określa kilka podstawowych powodów wyjaśniających zobowiązania przedsiębiorców do korzystania z urządzeń rejestrujących online, to m.in.:

  • uszczelnienie i walka z luką w VAT,
  • zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych,
  • wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji,
  • możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą
  • być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.


Wymiana obecnej kasy na kasę fiskalną online

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT ulga na zakup kasy online została utrzymana w wysokości 90% wartości kasy netto, jednak z założeniem, że nie będzie to kwota wyższa nić 700 zł. Zgodnie z art. 1 pkt 3g ustawy z 15 marca 2019r. Prawo o miarach nie będzie obowiązku zgłaszania zakupu takiej kasy. Jedynym wymogiem będzie jej zakup w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Należy jednak pamiętać, iż warunkiem skorzystania z odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej online jest posiadanie faktury potwierdzającej jej nabycie, dowodu zapłaty oraz ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą i wykazanie ich na wypadek kontroli. Ostatni warunek jest szczególnie istotny – ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą zakupionej kasy musi rozpocząć się nie później niż w obowiązującym terminie.

W brzmieniu znowelizowanego art. 111 ust. 3a oraz 3ac ustawy o VAT kasa fiskalna online może być użytkowana na podstawie umowy dzierżawy, leasingu lub najmu czy też na podstawie umów o tożsamym charakterze, zgodnie z wymogami dotyczącymi tego rodzaju kas. Nie ma więc obowiązku jej zakupu przez właściciela.


NIP na paragonie

Warto również pamiętać, że – co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku posiadania kasy fiskalnej online – od stycznia 2020r., w związku z nowelizacją ustawy o VAT, możliwość wystawienia faktury do paragonu możliwa jest jedynie w sytuacji, kiedy na paragonie fiskalnym jest uzupełniony NIP nabywcy.


Działanie kas fiskalnych online

Kasy fiskalne online działają niestandardowo, biorąc pod uwagę obecnie używane przez cukierników i piekarzy urządzenia rejestrujące sprzedaż. Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług zapewniają one prawidłowe ewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz dają możliwość przesyłania danych bezpośrednio między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Dane z urządzeń rejestrujących sprzedaż, które zostaną zgromadzone w CRK, będą udostępniane:

  1. ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych,
  2. dyrektorom izb administracji skarbowej,
  3. naczelnikom urzędów skarbowych,
  4. naczelnikom urzędów celno-skarbowych.

Powyższe organy będą miały możliwość wglądu do zgromadzonych informacji, jednak co bardzo ważne – jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

 

Adriana Głuchowska

Przewiń do góry