Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Proponuje kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów oraz zagadnień prawa pracy.

Przez niemal 17 lat pracy przeszkoliła ponad 10 000 osób, przeprowadzając setki szkoleń.
Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie). Od lat organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy dla najbardziej wymagających Klientów.

Prowadzi webinaria (szkolenia multimedialne na żywo) oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA.

Przygotowuje szkolenia dla:

 • specjalistów oraz Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej,
 • Izb Skarbowych,
 • Urzędów Skarbowych,
 • Urzędów Gmin,
 • Urzędów Miast,
 • Starostw Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy,
 • Kuratoriów Oświaty,
 • GOPS,
 • MOPS,
 • OPS,
 • Szpitali,
 • ZOZ-ów,
 • Zakładów Usług Komunalnych,
 • Straży Miejskiej i Gminnej,
 • Inspekcji Celnej,
 • Inspekcji Handlowej,
 • Sądów Okręgowych i Rejonowych,
 • Aresztów Śledczych,
 • firm Prywatnych
 • i wielu innych (m.in. Sekretarzy, Skarbników, Komendantów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Dyrektorów, Prezesów, Rzeczników Praw Konsumentów oraz innych Ważnych Klientów).

Autorka kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz prawa pracy, wdrażania procedur i instrukcji w JST (Kontrola Zarządcza, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Kancelaryjna). Praktyk – szkoli od lat zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców. Służy swoją wiedzą i pomocą Przedsiębiorcom.

Przewiń do góry