Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Klasyczne metody w zarządzaniu ludźmi

Style w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które przedstawiliśmy w poprzednim artykule, nie są jedynymi metodami na zwiększenie efektywności pracy, zaangażowania i kompetencji Twojego zespołu. W drugiej części cyklu “Jak zarządzać zasobami ludzkimi?” pokażemy, że szkolenia, delegowanie oraz instruktaż również pozytywnie wpłyną na Twoich pracowników.

Kto pyta, nie błądzi!

W przypadku wprowadzania zmian jedną z najważniejszych ról odgrywa informacja, która powinna być przekazana we właściwy sposób całemu zespołowi. Jeżeli nie posiadasz doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowników, możesz skorzystać z kontaktów z kierownikami. Poprzez umiejętnie zadawane pytania szybko możesz poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze. Jako nowa osoba nie musisz się wstydzić, że pytasz. Spotkania z osobami z długoletnim stażem w firmie przynoszą efekty, więc warto z nich korzystać!

On the job training

Narzędziem, którym możesz się również posłużyć, jest trening. Może być realizowany w formie treningu na stanowisku pracy (on the job training) lub w formie zewnętrznego szkolenia. O ile pierwsza forma jest naturalna dla rzemiosła, o tyle trening na sali szkoleniowej, ze względu na koszty i trudności w dostosowaniu do potrzeb, nie należy do tak popularnych. Korzystne dla Ciebie byłoby wzmocnienie umiejętności zarządczych poprzez szkolenia zewnętrzne dedykowane menedżerom. Wartościowe byłoby poznanie zasad prawidłowego szkolenia w pracy. Takie umiejętności mógłbyś następnie przekazać swoim pracownikom. Rozumienie procesu uczenia może ułatwić wdrażanie nowych pracowników do pracy i wprowadzanie standardów.

On the job training ma wiele zalet. Trening odbywa się w miejscu pracy, dzięki czemu przynosi szybkie i trwałe efekty. Ten rodzaj treningu zapewnia indywidualne podejście. Różni się od instruktażu podejściem rozwojowym i przyzwoleniem na błąd, który jest korygowany w umiejętny sposób. Kierownicy, którzy go prowadzą, powinni być przeszkoleni i znać proces uczenia się dorosłych.

Delegowanie i instruktaż

Poza narzędziami typowo rozwojowymi masz oczywiście do dyspozycji polecenia służbowe, delegowanie zadań lub instruktaż. Każde z tych narzędzi zarządzania ma swoje miejsce w procesie i ich użycie jest zależne od takich czynników, jak poziom kompetencji pracownika, oraz cele szefa. Przede wszystkim powinieneś posiadać wiedzę i umiejętności w obszarze dopasowania stylów zarządczych, prowadzenia rozmów szefowskich, rozmów coachingowych oraz zasad prowadzenia szkoleń i treningów wewnętrznych. Wszystko po to, aby przygotować kadrę, która odciąży Cię w wielu działaniach operacyjnych i pozwoli skupić się na kontroli oraz myśleniu strategicznym.

Jeżeli chodzi o działania w pracy z ludźmi, Twoim podstawowym zadaniem powinno być rozwijanie świadomości w grupie kierowników. Prawdopodobnie czeka Cię dużo pracy związanej z kształtowaniem przekonań i nawyków grupy. Jednak mamy nadzieję, że dzięki naszym artykułom z cyklu “Jak skutecznie zarządzać ludźmi?” z łatwością sobie z tym poradzisz.

Przewiń do góry