Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Macierz Eisenhowera – prosty sposób na ustalenie priorytetów

Z artykułu “Jak skutecznie zarządzać czasem?” dowiedziałeś się, że właściwa organizacja czasu pracy zwiększa efektywność, jak również pozwala sprawniej realizować cele biznesowe. Podczas planowania Twoich codziennych zadań z pewnością pomocne będą powszechnie dostępne narzędzia. Jednym z nich jest macierz Eisenhowerana, dzięki której w prosty sposób ustalisz priorytety swojego dnia pracy.

Macierz Eisenhowera

Znając już czynności, które wykonujesz podczas dnia pracy oraz czas, który na nie poświęcasz, zastanów się, czy wszystkie z nich muszą być wykonane tego samego dnia. Do określenia istotności zadań i planowania ich w czasie możesz wykorzystać macierz

Eisenhowera. Umożliwia ona samodzielne gospodarowanie własnym czasem i dobieranie priorytetów. W stosowaniu tego układu najważniejsze jest wyselekcjonowanie rzeczy ważnych dla Ciebie w danym momencie i okolicznościach.

Planuj działania

Podczas organizowania swojego dnia pracy ważne jest, aby podzielić zadania na kategorie. Przyda Ci się to tego kartka papieru, podzielona na cztery części, do których należy przyporządkować działania według poniższego schematu.

  •  Rzeczy ważne i pilne, wymagające natychmiastowego działa lub wykonania w najbliższej przyszłości. Nie powinno ich być więcej niż 1-2 na dzień.  Wynikają  z zaniedbań, nagłych sytuacji, opóźnień. Ich niewykonanie spowoduje negatywne następstwa.
  •  Zadania ważne i mało pilne – ważne z punktu widzenia naszego rozwoju, strategii i misji firmy. Powinny być strategicznie zaplanowane.
  •  Rzeczy nieważne a pilne, czynności drugorzędne pod względem ważności, które w pewnym momencie stały się rzeczami pilnymi.
  •  Nieważne i mało pilne – rutynowe. Zaliczamy tu np. bezcelowe przeglądanie internetu, myślenie o sezonie urlopowym 2016. Nie są to rzeczy, ani ważne,  ani pilne, ale skutecznie zajmują nasz czas.

 

Jeżeli już rozpisałeś swoje zadania w macierzy, zobacz, czy rozkładają się one w miarę równomiernie. Zbyt dużo zadań w ćwiartce (1) lub (4) wskazuje, że powinieneś przeanalizować raz jeszcze swoje priorytety. Pamiętaj, mając za dużo na głowie, nie wywiążesz się ze swoich zadań.

Notuj!

Zastanów się, jak lubisz planować czas. Weź pod uwagę zarówno tradycyjne, jak również nowoczesne metody. W organizowaniu pracy z pewnością pomoże Ci Google Callendar – darmowe narzędzie dla użytkowników kont gmail.com, które pozwala na wpisywanie wydarzeń i spotkań do kalendarza. Dzięki niemu łatwo sprawdzisz, jak układa się natężenie zadań na dany dzień. Dodatkowo do poszczególnych wydarzeń będziesz mógł dodać swoich pracowników czy współpracowników, by otrzymywali powiadomienia przypominające o ważnych spotkaniach lub szkoleniach.

Najbardziej intuicyjnym narzędziem do planowania zadań może okazać się Twój telefon komórkowy. Większość nowoczesnych urządzeń ma wbudowane funkcje, takie jak: kalendarz, przypomnienia oraz lista zadań. Robiąc notatki w telefonie, z którego korzystasz kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy dziennie, masz większą pewność, że o żadnym zadaniu nie zapomnisz.

Monitoring pracy

Ostatnim etapem zarządzania czasem jest monitoring, analiza procesu oraz wnioski, wynikające z dotychczasowych zadań. Po miesiącu działania zgodnie z macierzą, zastanów się, który z etapów przynosi największe rezultaty, a na który musisz poświęcić więcej czasu. Nie od razu uda Ci się zmienić wszystkie nawyki, które sprawiały, że Twoja praca była nieefektywna. Jednak każda próba lepszego wykorzystania czasu przybliża Cię do osiągnięcia celu.

Przewiń do góry