Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Motywacja – sposób na zaangażowanie i chęci do pracy

Żadna firma nie jest w stanie dobrze prosperować bez jednego, istotnego elementu – ludzi. To oni są wartością nadrzędną przedsiębiorstwa. Dobre rezultaty osiągają jedynie osoby dobrze zmotywowane oraz zaangażowane w swoją pracę. Jakie działania podjąć, aby skorzystały na tym obie strony: szef i pracownik? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Motywacja – co to takiego?

Zgodnie z definicją naukową – motywacja, to wszystkie mechanizmy odpowiedzialne za podjęcie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działań. Mówiąc prościej, to chęć do pracy i powtarzania często rutynowych czynności, zwiększania własnych wysiłków, a tym samym do efektywnego wykonywania powierzonych obowiązków.

Poznaj swojego pracownika

Punktem wyjścia dla opracowania i wdrożenia systemu motywacyjnego jest piramida potrzeb Abrahama Maslowa. Kluczową tezą w jego modelu było stwierdzenie, że człowiek zaspokaja swoje potrzeby po kolei, zaczynając od tych niższego rzędu. Maslow doszedł jednak do wniosku, iż w pewnych okolicznościach kolejność w hierarchii może ulec zmianie. Zauważył, że dla niektórych ludzi ważniejszy jest szacunek niż bezpieczeństwo, praca w grupie i akceptacja niż samorealizacja. Dlatego kierowanie podwładnymi wymaga od liderów poznania swoich pracowników i indywidualnego podejścia do nich. Każdy jest inny, ma własne potrzeby i cele – to co jednego zmotywuje do pracy dla innego będzie niewystarczające.

Pieniądze to nie wszystko

Istnieje szeroki wachlarz różnego rodzaju motywatorów niezwiązanych ze stałym wynagrodzeniem. Do najbardziej popularnych i cenionych przez pracowników należą: optymalne wyposażenie miejsca pracy, dopasowany do potrzeb pracownika czas pracy, pakiety usług medycznych, rozwinięte programy socjalne, karnety do kina, teatru, opery, na zajęcia sportowe czy prenumerata przydatnych czasopism. Można również wskazać na inne, skuteczne sposoby motywowania, które nie wymagają od pracodawcy żadnych nakładów finansowych, a mają dla pracowników szczególne znaczenie. Są to m.in.: informowanie nowo przyjętych pracowników o historii firmy, jej osiągnięciach i perspektywach rozwoju, planowanie ścieżki kariery pracowników, szkolenia pracownicze, szczere i życzliwe rozmowy, pochwały na forum całego zespołu bądź firmy, wzrost zakresu obowiązków, pozwalanie na rozwijanie własnych inicjatyw, pobudzanie do samodzielności, samorozwoju, a także poważne traktowanie zgłaszanych propozycji. Pracodawcy bardzo często nie dostrzegają i nie doceniają innych narzędzi, głównie dlatego, że pracownicy nie mówią o nich wprost.

Chwal pracowników

Jednym z najskuteczniejszych i najtańszych sposobów motywowania jest dostrzeganie osiągnięć. Każdy pracownik potrzebuje wyrazów uznania za dobrze wykonane zadanie. Pochwała może przybierać różne formy i powinna być odpowiednio dobrana do osobowości chwalonego pracownika. Dostrzeganie sukcesów niesie ze sobą wiele korzyści. Pracownik ma świadomość, iż jest obserwowany przez szefa, a jego zaangażowanie i praca są doceniane. Taka osoba czuje się zmotywowana i dąży do osiągnięcia kolejnych sukcesów i zasług. Rozwój, jako element samorealizacji oraz zdobywania nowych umiejętności, zwiększa poczucie własnej wartości.

Obopólne korzyści

Istnienie w przedsiębiorstwie systemów motywacji niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samego pracodawcy. Pracownicy czerpią większą satysfakcję z pracy, zwiększając swoje zaangażowanie w powierzone im zadania. Ponadto, osobami wykonującymi zadania zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami, zainteresowaniami, kieruje motywacja wewnętrzna – nikt nie musi ich mobilizować do pracy, wykonywanie takich zadań jest nagrodą samą w sobie. Daje to poczucie spełnienia i satysfakcji. Pracodawca też nie musi się martwić o jakość takiej pracy – z pewnością będzie wykonana zgodnie z najwyższymi standardami. Przyznawanie przez przełożonego pewnych bonusów, może przyczynić się nie tylko do mniejszej rotacji kadry, wpływając tym samym na stabilność firmy. Takie działania mogą również przyciągnąć kolejnych wartościowych pracowników.

Przewiń do góry