Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

Po co delegować obowiązki?

Dużym wyzwaniem w drodze do osiągnięcia sukcesu jest realizacja wytyczonych celów i działań. Najtrudniejsze jest zmierzenie się z takimi kwestiami, jak: delegowanie obowiązków, nadzór i weryfikacja wyników. Świadome i przemyślane działania przyniosą Ci więcej korzyści niż sądzisz.

Motywowanie poprzez delegowanie

Przypisywanie dodatkowych obowiązków może być istotnym motywatorem. Żeby tak się stało pracownik musi poczuć, że nowe zadania są wynikiem jego wcześniejszej, bardzo dobrej pracy. Powierzone obowiązki powinny być oczywiście dokładnie przemyślane. Z jednej strony nie mogą zbytnio przewyższać kompetencji pracownika i jednocześnie być zbyt łatwe. Poczucie, że robi coś ważnego dla firmy pozwoli „rozwinąć skrzydła” oraz wykonywać zadania z większym zaangażowaniem.

Przy delegowaniu zadań nie chodzi o to, aby szczegółowo podawać sposób ich realizacji. Takie podejście nie zachęca wybranej osoby do przejmowania inicjatywy. Ponadto jest czasochłonne. Rzecz tkwi w powierzaniu pracownikom prawdziwej odpowiedzialności oraz pozostawieniu pewnej swobody. Delegowanie opiera się na zaufaniu i porozumieniu obu stron. Przydzielając zadania dajesz do zrozumienia, że doceniasz kwalifikacje, poziom wiedzy oraz umiejętności członków Twojego zespołu. Dzięki temu pracownik czuje się dowartościowany. Taki stan poprawia efektywność pracy zarówno indywidualnej, jaki i całego działu.

Kontroluj i reaguj

Delegowanie zadań ma pomóc Ci w codziennej pracy przez przekazanie części odpowiedzialności. Mimo to nie możesz pozwolić sobie na całkowity brak zainteresowania. Oczywiście warto zostawić pracownikom sporo swobody, gdyż wyzwala to ich kreatywność i podnosi samoocenę, jednak nie powinieneś pozostawiać całego procesu bez nadzoru. Najlepiej stworzyć jasny system raportowania, którym może być cotygodniowa rozmowa o postępach. Dzięki temu pracownik skupi się na powierzonej mu pracy, a przełożony będzie wiedzieć, jak przebiega jej realizacja. Bardzo ważna jest właściwa komunikacja i budowanie atmosfery sprzyjającej współpracy.

Mądre delegowanie:

  • zwiększa wyniki zespołu,
  • podnosi satysfakcję z pracy w zespole,
  • podnosi kompetencje członków w zespołu,
  • zapewnia więcej czasu na ważne i pilne sprawy,
  • pokazuje zdolności managerskie,
  • umożliwia skupienie się na zadaniach wyższego szczebla.

Poprzez właściwe nadzorowanie oddelegowanych obowiązków nie tylko poprawisz efektywność prowadzonych działań, ale również będziesz w stanie w przyszłości przydzielać zadania właściwej osobie. Nie miej wyrzutów sumienia i przekaż dodatkowe obowiązki pracownikom. Delegowanie to cenna umiejętność i doskonała metoda na angażowanie oraz motywowanie pracowników. Nie tylko stają się oni współtwórcami konkretnych rozwiązań, ale również mają poczucie realnego wpływu na rozwój firmy.

Przewiń do góry