Zaloguj się
Rejestracja
Instagram Youtube
Zamknij

VAT po zmianach – co nowego dla cukierników i piekarzy?

23 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z prośbami podatników, przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.. Zmiany, które na nas czekają mają na celu uprościć i ujednolicić stosowanie obniżonych stawek VAT zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców. Nowa matryca stawek podatku VAT umożliwia identyfikowanie obniżonych stawek VAT dotyczących całych działów klasyfikacji CN, a nie pojedynczych produktów, jak to miało miejsce do tej pory. Powyższy zabieg ma na celu zapobieganie powstawania nielogicznych sytuacji, gdy podobne produkty mogły zostać objęte stawką podstawową i obniżoną. Ponadto, nowa matryca VAT pozwoli znieść różnice między symbolami PKWiU oraz tymi, które są stosowane przez organy statystyczne.

Kolejnym ważnym elementem wprowadzonych zmian jest tak zwana wiążąca informacja stawkowa (WIS). Jest to decyzja administracyjna, wydawana na wniosek podatnika, określająca stawkę podatku dla danego towaru lub usługi. Mówimy tu o kwestii indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jeśli podatnik nie będzie pewny właściwej stawki podatku, jaką powinien zastosować, będzie miał możliwość ubiegać się o jej określenie przez organy skarbowe.

Wydanie WIS następować będzie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Wydanie decyzji wiąże się z opłatą w wysokości 40,00 PLN.

Ponadto, ważnymi zmianami dla cukierników i piekarzy, które wejdą w życie od 1 lipca 2020 roku są również następujące aspekty:

Stawka VAT na świeże ciastka i ciasta:

Po zmianach, stawka VAT na ciastka sklasyfikowane do tej pory pod symbolem PKWiU 10.71.12.0 będzie wynosiła 5% (bez względu na okres ich przydatności do spożycia).

Według klucza powiązań GUS, wyroby sklasyfikowane obecnie według PKWiU 2008 pod numerem 10.71.12.0 będą klasyfikowane według CN pod numerami 1905 90 70 i 1905 90 80. Natomiast dla wszystkich towarów sklasyfikowanych pod numerem CN 19 stawka VAT wyniesie 5%.

Jak wynika z opisu do starego numeru PKWiU, pod tym numerem są sklasyfikowane: ciasta, ciastka, placki, tarty, gofry, bezy, naleśniki, crépes, paszteciki itp. świeże wyroby piekarskie, nawet bez dodatku środka słodzącego.

Do tej pory, stawka VAT na powyższe wyroby, gdy ich data minimalnej trwałości lub terminu przydatności nie przekraczała 45 dni, wynosiła 8%. Pozostałe ciastka z grupy PKWiU 10.71.12 opodatkowane są stawką 23%.

Stawka VAT na pieczywo:

Według zmian, stosowanie stawki 5% nie będzie uzależnione od terminu przydatności czy minimalnego okresu trwałości pieczywa. Pieczywo sklasyfikowane do tej pory pod symbolem 10.71.11 będzie opodatkowane stawką 5%. Według CN pieczywo jest sklasyfikowane pod numerem 1905 90 30, pod którym są wymienione chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub
owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu.

Stawka VAT na słodkie herbatniki i pierniki:

Stawka VAT na wszystkie wyroby wymienione dotychczas pod numerem PKWiU 10.72.12 również ulega zmianie. Po zmianach będzie wynosiła 5%. Są to:
1) pierniki i podobne wyroby,
2) słodkie herbatniki,
3) gofry i wafle,
4) wyroby waflowe oblane czekoladą,
5) herbatniki sandwiczowe,
6) podwójne herbatniki z nadzieniem (typu markizy),
7) wafle pikantne zawierające ser.

Obecnie z tej grupy PKWiU stawką 8% opodatkowane są wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy. Natomiast pozostałe ciastka z tej grupy są opodatkowane stawką 23%. Oznacza to, że stawka ulegnie obniżeniu na wszystkie te wyroby. Będą sklasyfikowane pod następującymi symbolami CN: 1905 20 10, 1905 20 30, 1905 20 90, 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 05, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99.

Stawka podatku VAT na wyroby mączne:

Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych (PKWiU 10.85.14.0) według CN będą sklasyfikowane pod numerami 1902 20, 1902 30, 1902 40, dlatego stawka VAT będzie wynosiła nadal 5%.

Tak samo sytuacja wygląda w przypadku pozostałych gotowych posiłków i dań, włączając pizzę zamrożoną (PKWiU 10.85.19.0), sklasyfikowanych pod numerem 1902 20. Stawka również będzie wynosić 5%. Jak wynika z objaśnień GUS,to grupowanie obejmuje także ciasto makaronowe nadziewane mięsem, rybą, serem lub innymi substancjami w dowolnej proporcji, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane.

Nadziewane ciasto makaronowe może mieć formę całkowicie zamkniętą (np. ravioli), otwartą na końcach (np. cannelloni) lub może być ułożone warstwami, tak jak lasagne.

Stawka VAT przy sprzedaży gorących napojów z automatu:

Napoje sklasyfikowane obecnie pod symbolem 11.07.19 „Pozostałe napoje bezalkoholowe” będą sklasyfikowane pod rozszerzeniami numeru CN 2202. Stawka 5% nie będzie miała jednak zastosowania do wszystkich wymienionych tam produktów. Stawka 5% będzie stosowanie tylko do następujących towarów:
1) jogurtów, maślanek, kefirów, mleka nieobjętego działem CN 04 – z wyłączeniem produktów
zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napojów bezalkoholowych, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub
owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka początkowego, preparatów do
dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka następnego, mleka i mleka modyfikowanego dla
dzieci, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierających produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego
z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoi na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoi na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoi na bazie orzechów
objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15).

Pozostałe produkty z grupy są opodatkowane stawką 23%. Dlatego w opisanym przypadku stawka 5% nie będzie miała zastosowania. Sprzedaż tych napojów będzie objęta stawką 23%.

Stawka VAT na soki i napoje owocowe:

Soki owocowe są obecnie zaliczane według nowej PKWiU 2008 do symbolu 10.32.1. Natomiast według CN są sklasyfikowane pod numerem 2009. Dlatego nadal będą opodatkowane stawką 5%.

Nadal będą opodatkowane stawką 5% również napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, jako sklasyfikowane pod symbolem CN 2202 (PKWiU 2008 11.07.19). Gdy udział składu owocowego będzie mniejszy niż 20%, będziemy stosować stawkę 23%.

Jeśli soki lub napoje są sprzedawane w ramach usługi gastronomicznej, stosujemy stawkę 8%. Wyjątkiem są napoje opodatkowane stawką 23%. Te produkty, niezależnie od tego, czy staną się przedmiotem dostawy czy usługi, będą opodatkowane stawką 23%.

Pełna lista zmian sekcji obowiązujących cukierników i piekarzy [kliknij tutaj]

Przewiń do góry